Το Διαγνωστικό Τμήμα της Γενικής Κλινικής Δωδεκανήσου λειτούργησε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2006. Παρέχουμε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε όλο το Νομό Δωδεκανήσου, με τμήματα όλων των ειδικοτήτων.

Στα μικροβιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια του Διαγνωστικού Τμήματος της Κλινικής μας διενεργείται μία σειρά εξετάσεων με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Αιματολογικό

Αιμοδυναμικό

Ανοσολογικό

Βιοχημικό

Μικροβιολογικό

Ιστοπαθολογικό

Μοριακής Βιολογίας

Ορμονολογικό

Καλλιέργειες

αναλύσεων υγρών

Ακτινολογικό Εργαστήριο

Ακτινογραφικό

Ακτινοσκοπικό

Αξονική Τομογραφία

Ενδοσκοπικό

Μαγνητική Τομογραφία

Αγγειογραφία

Μαστογραφία

Μέτρηση οστικής πυκνότητας

Υπερηχογραφήματα

Έγχρωμο Triplex

HOLTER Ρυθμού

HOLTER Πίεσης

Τεστ κοπώσεως

Δυναμική Υπερηχογραφία

Έχουμε διαμορφώσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με την πλειονότητα των Δημοσίων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των εταιρειών ιδιωτικής ασφάλισης.

Μπορείτε να τα δείτε εδώ!