ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Έλεγχος Καρδιακής Λειτουργίας

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα εμφανίζουν ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα στις ημέρες μας. Οφειλόμενα είτε σε γενετικά αίτια ( συγγενείς καρδιοπάθειες ) είτε σε επίκτητα ( κυρίως την αρτηριοσκλήρωση ) , αποτελούν μια από τις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας στις προηγμένες χώρες του συγχρόνου κόσμου και στη δική μας.
Η καρδιολογική διερεύνηση με κλινική εξέταση και ειδικές καρδιολογικές εξετάσεις είναι αναμφισβήτητα χρήσιμη για κάθε άνθρωπο , γιατί μπορεί να αναδείξει ακόμα και σοβαρές παθήσεις σε έναν τελείως ασυμπτωματικό ασθενή. Αυτό κατά κανόνα συμβαίνει σε όσους γεννιούνται με συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς ή προσβάλλονται από ρευματικό πυρετό ή διάφορες των βαλβίδων ή μυοκαρδίτιδες – μυοκαρδιοπάθειες.
Σε όλες αυτές τις κατηγορίες , τόσο ο γιατρός όσο και ο ασυμπτωματικός ασθενής μπορεί να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσουν το τυχόν καρδιολογικό πρόβλημα , ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος από τυχόν επιπλοκές.
Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσφορών της σε προληπτικούς ελέγχους η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ προσφέρει στην προνομιακή τιμή των 120 ευρώ πλήρες Check Up Καρδιακής Λειτουργίας από Τρίτη 6 έως Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 , και ώρες 10.00 έως 13.00 ( εκτός Σαββάτου και Κυριακής )

Το Check Up περιλαμβάνει :

Εργαστηριακό έλεγχο Καρδιολογικό Έλεγχο
Γενική αίματος Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Κρεατινίνη Triplex Καρδιάς
Σάκχαρο Test Κοπώσεως
Ουρία Καρδιολογική εξέταση
Ουρικό οξύ  
Κ , Νa  
Χοληστερίνη  
HDL  
LDL  
Τριγλυκερίδια