Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει καταστεί ένας ιδιαίτερα δημοφιλής προορισμός για όσους επιθυμούν να λάβουν ιατρική περίθαλψη υψηλής ποιότητας και, μάλιστα, σε πληθώρα ιατρικών ειδικοτήτων. Επιπλέον, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κλάδος υγείας στην Ελλάδα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και διέπεται από αυστηρούς ελέγχους και κανονισμούς ασφαλείας. Για τους ασθενείς του ιατρικού τουρισμού διασφαλίζεται η τήρηση των υψηλών προτύπων ασφάλειας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Η διαπίστευση είναι μία εθελοντική διαδικασία, κατά την οποία οι φορείς και τα ιδρύματα πληρούν τα πρότυπα που ορίζονται από μία εξωτερική αρχή διαπίστευσης βάσει των οποίων ένα νοσοκομείο ή μία κλινική μεριμνά για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους ασθενείς.

kalithea-springs-rhodes
kalithea-springs-rhodes1