Ωράριο Εξυπηρέτησης
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 – 16:00
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410 45029 – 45011

Συμβάσεις Νοσηλείας
• Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

• ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

• Στρατός Ξηράς, Ναυτικό, Αεροπορία, Λιμενικό Σώμα

Ο ασθενής προσέρχεται στην κλινική φέρνοντας το βιβλιάριο υγείας του.

Συμβάσεις Παρακλινικών (Διαγνωστικών) Εξετάσεων

• Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

• ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
Στρατός Ξηράς, Ναυτικό, Αεροπορία, Λιμενικό Σώμα

Μικροβιολογικές, Ακτινογραφίες , Υπέρηχοι , Triplex Αγγείων - Καρδιάς - Αορτής , Μαστογραφία , Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Αξονική Τομογραφία(με γνωμάτευση), Μαγνητική Τομογραφία – Αγγειογραφία (με γνωμάτευση).

Οι ΑΜΕΣΑ ασφαλισμένοι πρέπει να προσκομίσουν βεβαιώσεις από το στρατιωτικό και από το κρατικό νοσοκομείο ότι δεν εκτελούνται εκεί οι εξετάσεις. Στην εντολή εξέτασης των άμεσα ασφαλισμένων πρέπει να αναγράφεται: «ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ & ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ», με υπογραφή και σφραγίδα ελεγκτή.

Σημαντικές Οδηγίες για τον Ασθενή:

1. Βιβλιάριο Υγείας (θεωρημένο)
2. Παραπεμπτικό εξέτασης, θεωρημένο από τον ελεγκτή του ταμείου (εντός 5 ημερών)
3. Ιατρική Γνωμάτευση (όπου απαιτείται)

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Δημοσίων Ταμείων της κλινικής. 

Ωράριο Εξυπηρέτησης
Δευτέρα-Παρασκευή: 08:00 – 20:00
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410 45294 – 45013 – 45003 -45005

Συμβάσεις Νοσηλείας
• ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• NN
• GROUPAMA
• INTERAMERICAN
• AXA
• ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
• GENERALI

Γενικές Οδηγίες:
Ο ασθενής προσέρχεται στην κλινική φέρνοντας τον Αριθμό Ασφαλιστικού Συμβολαίου του.

Συμβάσεις Παρακλινικών (Διαγνωστικών) Εξετάσεων
• ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• NN
• GROUPAMA
• INTERAMERICAN
• AXA • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
• GENERALI
• ALICO
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Γενικές Οδηγίες:
Για Προασφαλιστικό Έλεγχο αποστέλλεται εντολή από την Ασφαλιστική σας Εταιρεία και κατόπιν κανονίζετε ραντεβού στα παραπάνω τηλέφωνα επικοινωνίας.

Since finances may be an additional concern, our representatives assigned to international patients from the International Department will answer any questions about insurance services. If you have an insurance coverage, we will directly send the invoice to your insurance company or embassy. Please be advised that insurance coverage may vary depending on the plan and it may affect your financial responsibility. Payment is requested prior to receiving treatment for services not covered by your insurance or embassy. Euromedica Rhodes is in cooperation with most international insurance companies and in many cases we area preferred partner for numerous international health insurance companies.
ADACANWBALLIANZ GLOBAL ASSISTANCEAllianz Worldwide Partners
American Assist Travel Services Inc.AP CompaniesAPRIL International AssistanceASSIST-CARD
AXA ASSISTANCE USA-BLUE CROSS and BLUE SHIELD SERVICE BENEFIAxa AssistanceAXA PPP HEALTHCAREAXA Travel Assistance UK
AXA Travel Insurance / AXA Assistance Deutschland GmbHAXA WinterthurBUPA GLOBALCega Assistance
Charge Care International Ltd.Chartis Europe S.A.Cigna Global Health BenefitsCORIS RIGA
Coris Bulgaria Ltd.DKV-Deutsche Krankenversicherung AGEgycross Assistance