Γενικές πληροφορίες

07:00 - 21:00

Διεθνείς Ασθενείς

07:00 - 21:00
Οδηγίες πρόσβασης

Γραμμή έκτακτης ανάγκης

24/7

Αφήστε το μήνυμα σας