Επείγοντα περιστατικά +30 22410 45055

  • en
  • ru
  • de

Γενικές πληροφορίες

07:00 - 21:00

Διεθνείς Ασθενείς

07:00 - 21:00
Οδηγίες πρόσβασης

Γραμμή έκτακτης ανάγκης

24/7

Αφήστε το μήνυμα σας