Δημογραφική εξέλιξη

Οι κοινωνίες στην Ευρώπη γερνάνε και σε χώρες π.χ. όπως η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία ή η Πολωνία ο πληθυσμός πάνω από 60 ετών μπορεί πολύ σύντομα να αποτελεί την πλειονότητα του πληθυσμού. Οι συνέπειες της γήρανσης των κοινωνιών γίνονται αισθητές και επηρεάζουν πολλούς τομείς της κοινωνίας, όπως η αγορά εργασίας, η οικονομία και οι υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Συνεπώς, και ο κλάδος του τουρισμού επηρεάζεται σημαντικά από τη εν λόγω εξέλιξη, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ανάγκη παροχής υπηρεσιών στους διάφορους ταξιδιωτικούς προορισμούς.

Γηριατρική – τμήμα της στρατηγικής και του οράματος μας

Το όραμα της Euromedica είναι η ανάπτυξη στρατηγικών του μέλλοντος που θα βασίζονται στην ανάπτυξη των αγορών της Ρόδου και της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού. Κατά τη διάρκεια εκτενών σεμιναρίων και με την υποστήριξη ειδικών του τουριστικού τομέα, ασφαλιστικών ενώσεων, καθώς και ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πεδίου της Γηριατρικής, έχουν πραγματοποιηθεί τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των υπηρεσιών γηριατρικής.

Όραμα μας είναι να συμβάλλουμε σε αυτό το νέο ευρύ φάσμα παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, με σκοπό την ανάπτυξη του νησιού ως προορισμού παροχής άριστων υπηρεσιών και εγκαταστάσεων για πιο ηλικιωμένους ασθενείς και να αποτελούμε την πρώτη επιλογή για ασθενείς που ενδιαφέρονται να μετέχουν σε προγράμματα πρόληψης της υγείας, καθώς και επισκέπτες που χρειάζονται εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας διεθνών προδιαγραφών.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμμετέχει στην περαιτέρω ανάπτυξη του εν λόγω πεδίου είναι ευπρόσδεκτος να επικοινωνήσει μαζί μας, να μοιραστεί τις ιδέες και εμπειρίες του μαζί μας ή απλώς να μας θέσει τα ερωτήματα του στην διεύθυνση care@euromedica-rhodes.gr

Θα προχωρούμε σε διαρκή ενημέρωση αυτού του τμήματος της κλινικής μας βάσει της προόδου και των εξελίξεων που συντελούνται στο εν λόγω καινοτόμο πλάνο ανάπτυξης.