Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας της Euromedica Γενικής Κλινικής είναι το άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό μας.
Η Γενική Κλινική Δωδεκανήσου επενδύει στην εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού μέσω προγραμμάτων και σεμιναρίων διαρκούς κατάρτισης, στο πλαίσιο των διαδικασιών του Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας (ISO: 2008).

Στόχο μας αποτελεί η ανάπτυξη των επιπέδων τεχνογνωσίας και κατάρτισης, με σκοπό την παροχή καλύτερων και αποδοτικότερων υπηρεσιών στους ασθενείς μας.

Κατηγορίες Προσωπικού
Το προσωπικό της κλινικής διαιρείται στο νοσηλευτικό, διοικητικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό και στο προσωπικό υποστήριξης.

Αναζητούμε άτομα που θα επιδείξουν δέσμευση στην παροχή των υπηρεσιών και που θα συμβάλουν στην προώθηση της αποστολής μας παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες διεθνών προδιαγραφών. Εάν νομίζετε ότι το προφίλ σας ταιριάζει στην παραπάνω περιγραφή, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο +30 22410 45000.

Ανοιχτές θέσεις εργασίας

Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ, δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στον νησί της Ρόδου. Στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά Ιατρικό Επισκέπτη για την περαιτέρω στελέχωση της κλινικής.

Ιατρικός Επισκέπτης (1 θέση)

Προφίλ Υποψήφιου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ.
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογο ρόλο τουλάχιστον τριών ετών.
 • Επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα.
 • Κατοχή διπλώματος οδήγησης.
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση Η/Υ ( Microsoft windows, Microsoft Office)

Αρμοδιότητες:

 • Επικοινωνία και ενημέρωση ιατρών
 • Συνεργασία με νέους πελάτες σε νοσοκομεία και κλινικές
 • Ανάπτυξη υφιστάμενου πελατολογίου
 • Reporting
 • Επίτευξη στόχων
 • Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών σύμφωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές
 • Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς και του ανταγωνισμού

Προσφέρονται:
Συνεχής εκπαίδευση, μισθός αναλόγως προσόντων, σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο info@euromedica-rhodes.gr

Φόρμα Αίτησης Εργασίας
Θέσεις Εργασίας