Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας της Euromedica Γενικής Κλινικής είναι το άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό μας.
Η Γενική Κλινική Δωδεκανήσου επενδύει στην εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού μέσω προγραμμάτων και σεμιναρίων διαρκούς κατάρτισης, στο πλαίσιο των διαδικασιών του Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας (ISO: 2008).

Στόχο μας αποτελεί η ανάπτυξη των επιπέδων τεχνογνωσίας και κατάρτισης, με σκοπό την παροχή καλύτερων και αποδοτικότερων υπηρεσιών στους ασθενείς μας.

Κατηγορίες Προσωπικού
Το προσωπικό της κλινικής διαιρείται στο νοσηλευτικό, διοικητικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό και στο προσωπικό υποστήριξης.

Αναζητούμε άτομα που θα επιδείξουν δέσμευση στην παροχή των υπηρεσιών και που θα συμβάλουν στην προώθηση της αποστολής μας παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες διεθνών προδιαγραφών. Εάν νομίζετε ότι το προφίλ σας ταιριάζει στην παραπάνω περιγραφή, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο +30 22410 45000.

Φόρμα Αίτησης Εργασίας
Θέσεις Εργασίας


    Ανοιχτές θέσεις εργασίας