ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Euromedica Γενική Κλινική Ρόδου αποτελεί η παροχή στην κοινωνία υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στο επίκεντρο, ωστόσο, της αποστολή μας βρίσκεται η τήρηση των αρχών επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής που διέπουν κάθε πτυχή της οργάνωσης μας, των εταιρικών πολιτικών και διαδικασιών, του τρόπου, με τον οποίο τιθέμεθα στην υπηρεσία των ασθενών μας και αλληλεπιδρούμε με το προσωπικό και τους συνεργάτες μας.

Στη Euromedica Γενική Κλινική Ρόδου αναγνωρίζουμε πώς ό,τι κάνουμε αποτελεί αποστολή και ο κάθε ένας από εμάς, ανεξαρτήτως του ρόλου του, βρίσκεται «σε αποστολή» και εργάζεται σκληρά με σκοπό την επίτευξη των συλλογικών στόχων μας.

Όραμα μας, στο πλαίσιο επίτευξης αυτών των στόχων, αποτελεί η αναγνώριση μας ως μονάδα παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας υψηλής ποιότητας. Υψηλή ποιότητα για εμάς σημαίνει:

Ιατρικό, νοσηλευτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό υψηλού επιπέδου
Καινοτομία στις Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών
Ευρύ φάσμα υπηρεσιών
Όραμα μας αποτελεί η διάκριση και αναγνώρισή μας ως μία αστείρευτη πηγή ίασης και ελπίδας για τους ανθρώπους και την κοινωνία που υπηρετούμε.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Γενικής Κλινικής Δωδεκανήσου αποτελεί η επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

Να εργαζόμαστε σεβόμενοι το πλαίσιο λειτουργίας, τους κανονισμούς και τις αρχές των προτύπων οργάνωσης και λειτουργίας της Κλινικής μας
Συνεχής βελτίωση και εκτίμηση της ικανοποίησης των ασθενών
Χρήση νέων τεχνολογιών με σκοπό τη βελτίωση της Εξυπηρέτησης Πελατών
Διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού με σκοπό την παροχή προς τους ασθενείς αποτελεσματικότερης ποιότητας στις υπηρεσίες φροντίδας της υγείας
Συνεχή προσπάθεια με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω νέων και καινοτόμων μεθόδων
Στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων μας, της εφαρμογής και διαρκούς βελτίωσης της αποδοτικότητας του επιλεγμένου Συστήματος Ποιότητας, η Διοίκηση του Νοσοκομείου μάς παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους.

Οι βασικές αξίες μας

Επιδεικνύουμε έντονο ενδιαφέρον, στοχεύουμε σε προοδευτικές πολιτικές και καλλιεργούμε θετική στάση προς επίτευξη των στόχων μας
Αισθανόμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματα μας και αναζητούμε ενεργά νέους τρόπους και μεθόδους βελτίωσης
Εκφράζουμε αδιάλειπτα την εκτίμηση μας σε αξίες, όπως η ακεραιότητα, η αξιοπιστία και ο σεβασμός του ατόμου
Στοχεύουμε στην ανάπτυξη της επιχείρησης μας διατηρώντας ταυτόχρονα βιώσιμα επίπεδα αποδοτικότητας δημιουργώντας βάσεις εμπιστοσύνης των μετόχων
Χτίζουμε εποικοδομητικές σχέσεις για να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα