Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιπρόεδρος

ΑΡΑΘΥΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διευθυντής

ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Μέλη Δ.Σ.

  • ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ