ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ, δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στον νησί της Ρόδου. Στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά Ιατρικό Επισκέπτη για την περαιτέρω στελέχωση της κλινικής.

Ιατρικός Επισκέπτης (1 θέση)

Προφίλ Υποψήφιου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ.
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογο ρόλο τουλάχιστον τριών ετών.
 • Επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα.
 • Κατοχή διπλώματος οδήγησης.
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση Η/Υ ( Microsoft windows, Microsoft Office)

Αρμοδιότητες:

 • Επικοινωνία και ενημέρωση ιατρών
 • Συνεργασία με νέους πελάτες σε νοσοκομεία και κλινικές
 • Ανάπτυξη υφιστάμενου πελατολογίου
 • Reporting
 • Επίτευξη στόχων
 • Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών σύμφωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές
 • Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς και του ανταγωνισμού

Προσφέρονται:
Συνεχής εκπαίδευση, μισθός αναλόγως προσόντων, σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο info@euromedica-rhodes.gr