ΜΑΙΑ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ, δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στον νησί της Ρόδου. Στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά για μόνιμη πρόσληψη, προσωπικό για το Μαιευτικό Τμήμα.

Προφίλ Υποψηφίου

• Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Μαιευτικής
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία επιθυμητή
• Επιθυμητές ξένες γλώσσες

Προσφέρονται:
Συνεχής εκπαίδευση, σταθερός μισθός, προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο info@euromedica-rhodes.gr