Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες

Ο Όμιλος Euromedica, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης), αναπτύσσεται διαρκώς ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του.

 

Η Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου, η μεγαλύτερη ιδιωτική κλινική στα Δωδεκάνησα, στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξής της επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες:

 

Η εταιρεία προσφέρει:

  • Πλήρη απασχόληση
  • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
  • Αμοιβές ανάλογων  προσόντων και εμπειρίας
  • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης

 

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της Φόρμας Αίτησης Εργασίας.

 

Φόρμα Αίτησης Εργασίας
Φόρμα Αίτησης Εργασίας