ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ, δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στον νησί της Ρόδου. Στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά για μόνιμη πρόσληψη νοσηλευτές/τριες.

Προφίλ Υποψηφίου

• Πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία επιθυμητή
• Επιθυμητές ξένες γλώσσες

Προσφέρονται:
Συνεχής εκπαίδευση, σταθερός μισθός, προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο info@euromedica-rhodes.gr