ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ, δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στον νησί της Ρόδου. Στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά για μόνιμη πρόσληψη Ραδιολόγο-Ακτινολόγο.

Προφίλ Υποψηφίου

• Πτυχίο Ραδιολόγου – Ακτινολόγου (Α.Τ.Ε.Ι.)
• Γνώσεις χειρισμού αξονικού & μαγνητικού τομογράφου
• Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
• Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
• Προϋπηρεσία επιθυμητή

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο info@euromedica-rhodes.gr