Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 κατηγορίες τεστ, που διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά την ευαισθησία/ειδικότητα, τη χρήση, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία. Για την καλύτερη κατανόηση των δεδομένων, σας παραθέτουμε βασικές πληροφορίες για τα 3 τεστ.

1. Real Time – PCR: Τεστ μοριακής ανίχνευσης του γονιδιώματος του κορωνοϊού SARS-CoV-2
Το rRT-PCR είναι η χρυσή τυπική μέθοδος ιογενών διαγνωστικών εξετάσεων για το SARS-CoV-2, τον ιό που προκαλεί το Covid-19. Αυτή η μέθοδος ανιχνεύει γενετικό υλικό (νουκλεϊκά οξέα) και προσδιορίζει συγκεκριμένα τις αλληλουχίες RNA (ριβονουκλεϊκό οξύ) που περιλαμβάνουν το γενετικό υλικό του ιού. Το PCR χρησιμοποιεί ως δείγμα ρινοφαρυγγικό ή ρινικό επίχρισμα και έχει ως στόχο διπλά ιικά γονίδια. Η αναλυτική ευαισθησία της μεθόδου είναι (11,5 αντίγραφα/rxn). Ο χρόνος ανακύκλωσης κυμαίνεται από λιγότερο από τρεις ώρες έως την ημέρα.

2. Rapid Test: Τεστ ταχείας ανίχνευσης του αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2
Είναι μια ανοσοχρωματογραφική δοκιμασία που ανιχνεύει την παρουσία ενός συγκεκριμένου ιικού αντιγόνου, που συνεπάγεται την τρέχουσα λοίμωξη SARS-Cov-2. Το τεστ χρησιμοποιεί ως ρινοφαρυγγικό ή ρινικό επίχρισμα ως δείγμα και έχει ευαισθησία 96,18%, ειδικότητα 99,7% και συνολική συμφωνία περίπου 97,7%. Ο χρόνος ανακύκλωσης κυμαίνεται από 15 λεπτά έως 4 ώρες.

3. Τεστ αντισωμάτων
Ο εργαστηριακός έλεγχος του κάθε αντισώματος μας δίνει τη δυνατότητα διερεύνησης της ανοσιακής απόκρισης του εξεταζομένου που είτε νόσησε από τον ιό (με ή χωρίς συμπτώματα), είτε εμβολιάστηκε έναντι του ιού. Συνιστάται ο εργαστηριακός έλεγχος των αντισωμάτων να διενεργείται τουλάχιστον 14 ημέρες είτε μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, είτε μετά την επιβεβαίωση της λοίμωξης (θετικό μοριακό test RT-PCR). Το τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων πραγματοποιείται για επιδημιολογικό σκοπό και όχι για διαγνωστικό. Για την διάγνωση της νόσου στην οξεία φάση της, η συγκεκριμένη μέθοδος δεν ενδείκνυται.