Ένα μεγάλο ευχαριστώ

Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς κάθε μέλος της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας γιατί έσωσαν τη ζωή του συζύγου μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Τμήμα Διεθνών Ασθενών για την στήριξη που μου έλαβα.