Οι διεθνείς ασθενείς επισκέπτονται την κλινική για διάφορους λόγους και με διαφορετικές προσδοκίες. Στο πλαίσιο λήψης θεραπειών στις ιατρικές μονάδες, οι διεθνείς ασθενείς μπορεί να αντιμετωπίσουν γλωσσικές ή και διοικητικές δυσκολίες κατά τη φάση σχεδιασμού του πλάνου θεραπείας, την περίοδο πριν και μετά τη λήψη της ιατρικής περίθαλψης. Γι’ αυτόν τον λόγο η Euromedica σύστησε μία ομάδα πολύγλωσσων συνεργατών με διεθνές υπόβαθρο, η οποία έχει ως γνώμονα την παροχή άριστων υπηρεσιών και εκτενούς στήριξης από την πρώτη κιόλας επαφή που θα έχει ο ασθενής με την Κλινική μέχρι και την επιστροφή του στον τόπο μόνιμης κατοικίας του. 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι μεταξύ άλλων:

  • Προγραμματισμός ραντεβού και συντονισμός παροχής ιατρικών υπηρεσιών
  • Συντονισμός ενεργειών εισαγωγής, νοσηλείας και εξιτηρίου
  • Οργάνωση μετάφρασης και διερμηνείας
  • Διαχείριση ασφαλιστικών καλύψεων και χρεώσεων
  • Επικοινωνία μεταξύ ασθενούς, νοσοκομείου, και φορέων
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια και μετά τη νοσηλεία/θεραπεία