Οι διεθνείς ασθενείς επισκέπτονται την κλινική για διαφορετικούς λόγους και έχοντας διαφορετικές προσδοκίες. Για το λόγο αυτόν δεν διαφέρουν από τους εγχώριους ασθενείς.

Στο πλαίσιο λήψης θεραπειών στις ιατρικές μονάδες, οι διεθνείς ασθενείς μας μπορεί να αντιμετωπίσουν γλωσσικές ή και διοικητικές δυσκολίες κατά τη φάση σχεδιασμού του πλάνου θεραπείας, την περίοδο πριν και μετά τη λήψη της ιατρικής περίθαλψης. Για αυτόν τον λόγο η Euromedica σύστησε μία ομάδα πολύγλωσσων συνεργατών με διεθνές υπόβαθρο, η οποία έχει ως γνώμονα την παροχή άριστων υπηρεσιών και εκτενούς στήριξης από την πρώτη κιόλας επαφή που θα έχετε με την Κλινική μέχρι και την μετέπειτα φροντίδα στην πατρίδα σας.